Küçük Göğüslü Kadınlar

Genellikle kambur sırtlı kadınların küçük göğüsleri olur; bu du­rum da insanda kötümserlik ve bezgin­lik yaratır. Kemikleri sayılacak kadar za­yıflık kadında kompleksler doğurur ve genellikle kişiyi çekingen, içine kapanık yapar.Çok küçük olan göğüsleri geliştirmenin en iyi yolu, her şeyden önce spor yap­maktır. Spor türlerinden yüzme ve çe­şitli top oyunları, bu konuda gerçektenetkili olurlar, başarılı sonuçiar sağlarlar. Eğer göğüslerinizi biraz daha geliştir­mek istiyorsanız, basketbol oynayın ve­ya haftada iki kez sırt üstü yüzün. Altı ay sonra göğüsleriniz henüz istediğiniz gelişmeye ulaşmamış bile olsa, morali­niz güçlenmiş olduğundan her şey size daha güzel gelmeğe başlayacaktır. Kadınların çoğu bir spor dalıyla uğraş­mak istemediklerinden, doktorlar gö­ğüslerini geliştirmek isteyen kadınlara hormon tedavisi uygulamak zorunluğunda kalırlar. Bununla beraber bu konuda bir ayırım yapmak gerekir.

Genellikle on altı yaşı­na doğru, yani geç âdet görmeye başla­yan ve âdetleri düzensiz olan kadınlar­da hormon eksikliği vardır; bu kadınlar­da dişilik çok gelişmemiştir. Hormon dozu ayarlanıp, göğüslerin radyografisi çekilerek her türlü tedbir alındıktan sonra bu gibi kadınlara doktor denetimi altında hormon tedavisi uygulanabilir. Bu tedavi vücudun salgıladığından daha yüksek dozda folikülin ve progesteron hormonları verilmesine dayanır. Bu tedavi sırasında kusma, göğüslerde ağrı yapıcı bezlerin meydana gelmesi, düzensiz âdet görme gibi bazı yan etki­ler görülebilir. Bu durumda tedaviyi he­men kesmek gerekir. Vücut hormonları genellikle kolay kabul eder ve üç dört ay sonra göze çarpar bir değişiklik görü­lür. Göğüsler gelişir ve daha iyi bir bi­çim alırlar. Ancak bu hormon tedavisi­nin sağladığı sonuçlar her zaman sürekli olmaz. Sürekliliği sağlamak için sürekli tedavi gerekir. Oysa bir kadının sürekli olarak hormon almasının çeşitli sakın­caları vardır.

Doğrudan doğruya cilde sürülen krem veya ampul şeklindeki hormonlu ilâçlar ağızdan alınan hormonlu ilâçlar gibi et­ki yapar ve aynı yan etkileri meydana getirirler. Bu nedenle doktora danışma­dan hiçbir zaman hormonlu bir pomad satın almamak gerekir. Bir kadın, normal olarak hormon salgı­lamasına rağmen gene de ufak göğüs-lüyse, meme bezleri iyi çalışmıyor de­mektir. Burada düzenli âdet gören ama buna rağmen göğüsleri diri ve biçimli olmakla birlikte ufak olan kadınlar söz konusudur. İşte böyle durumlarda hor­mon tedavisine girişmek büyük bir hata olur. Tedavi göğüslerde hiçbir büyüme sağlamayacağı gibi, üstelik göğüsler durmadan ağrıyacaktır. Bu tür kadınla­rın, iyimser olma yöntemini seçip, kü­çük göğüslerin biçimini kaybetmiyece-ğini düşünerek, kırk, elli, altmış yaşına geldiklerinde, yalnız kendilerinin yirmi yaşındayken sahip denemişlerdir.

Örneğin, tüberkülozu iyi eden bir ilâç, erkeklerde bir kadında bu­lunacak kadar gelişmiş bir göğüs oluş­turmaktadır. Ancak bu tür bir tedavinin bazen beklenmedik yan etkileri olabilir ve kadının çok fazla kilo almasına neden olur. Üstelik etkisi de kısa süreli­dir, öte yandan kortizon, dişiliği çok kuvvetli olmayan kadınlarda olumlu bir etki yapmaktadır; bu nedenle de bazı doktorlar kortizon tedavisini benimser­ler.Eğer yukarıda belirttiğimiz bu tedavi yollarından birini uygulamak istiyorsa­nız sizi bazı tehlikelerin de beklediğini bilmeniz doğru olur. Bu tür tedaviler etkilerini çabuk yaparlar ama sürekli bir uygulamanın bazı sakıncaları ve yan et­kileri de vardır. Aylık âdet görme düze­ninin bozulması bu yan etkilerden en çok rastlanılanıdır. oldukları göğüslere sahip olacaklarını düşünerek kendileri­ni avutmaları doğru olur.

1 yorum
  1. ramazan diyor

    ben bunu çok istiyorum

Cevap bırakın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.